Thư ngỏ

Để tạo dựng môi trường Internet có nội dung phong phú và chất lượng. Rất mong toàn thể mọi người đều tôn trọng nội dung từ các trang web khác. Không tùy tiện sao chép nội dung. Điều này cũng tránh giảm chất lượng của chính website của tất cả mọi người. Thuật toán của các cỗ máy tìm kiếm sẽ đánh giá thấp chất lượng của những website sao chép nội dung. Điều đó rất bất lợi tới khả năng hiển thị khi tìm kiếm.

Điều khoản 1: Chống sao chép nội dung

Các nội dung trên trang web này được xây dựng bởi công sức của đội ngũ Lavender. Mọi hành động sao chép đều là không tuân thủ nguyên tắc và quy định của chúng tôi.

Điều khoản 2: Chính sách phân phối lại nội dung

Đối với những nội dung của chúng tôi, cho phép cộng đồng dẫn liên kết trích dẫn như thể hiện sự tôn trọng đối với những người đã tạo ra nội dung. Trong đó bao gồm văn bản và hình ảnh. Đối với những hình ảnh, được phép sử dụng dưới dạng URL khi chèn vào bài viết ở những trang khác.

5/5 - (15 bình chọn)