Tag Archives: tranh chữ thư pháp cha mẹ

Tranh Cha Mẹ hoa Mẫu Đơn – Món quà ý nghĩa mà sâu sắc

Tranh thêu chữ thập Lavender LV3061 Cha mẹ 88x43

                                            Công cha như núi Thái Sơn,                                    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra                                             Một lòng thờ mẹ kính cha,                                   Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Từ bao đời nay, Cha Mẹ, đấng sinh thành đã luôn là chủ đề không bao giờ cũ trong thi ca, hội họa, […]