Dưới đây là Bảng giá tranh đính đá Lavender đầy đủ các mã sản phẩm. Dễ dàng cho việc tìm kiếm và đặt tranh, ngay cả với số lượng sỉ lớn.STTHình ảnhTiêu đề tranhMã SPGiáSố lượngĐặt hàng
1Tranh đính đá Mùa thu lá vàng LV390 kích thước lớn nhỏ 126x75 cmTranh đính đá Mùa thu lá vàng D-LV390 126×75 cm

D-LV390

631,000  441,700 
2Tranh đính đá Gia Đình LV389 kích thước lớn nhỏ 75x55 cmTranh đính đá Gia Đình D-LV389 75×55 cm

D-LV389

306,000  214,200 
3Tranh đính đá Phúc Lộc Mãn Đường LV388 kích thước lớn nhỏ 100x66 cmTranh đính đá Phúc Lộc Mãn Đường D-LV388 100×66 cm

D-LV388

450,000  315,000 
4Tranh đính đá Phát Lộc LV387 kích thước lớn nhỏ 50x64 cmTranh đính đá Phát Lộc D-LV387 50×64 cm

D-LV387

215,000  150,500 
5Tranh đính đá hoa Oải Hương - Hương sắc Lavender (Bộ 3) LV386 kích thước lớn nhỏ 150x50 cmTranh đính đá Hương sắc Lavender (Bộ 3) D-LV386 150×50 cm

D-LV386

496,000  347,200 
6Tranh đính đá Đồng hồ hoa Lưu ly LV385 kích thước lớn nhỏ 102x60 cmTranh đính đá Đồng hồ hoa Lưu ly D-LV385 102×60 cm

D-LV385

390,000  273,000 
7Tranh đính đá chữ Tâm Bồ Tát LV384 kích thước lớn nhỏ 100x62 cmTranh đính đá chữ Tâm Bồ Tát D-LV384 100×62 cm

D-LV384

430,000  301,000 
8Tranh đính đá Tình yêu của Chúa LV383 kích thước lớn nhỏ 50x60 cmTranh đính đá Tình yêu của Chúa D-LV383 50×60 cm

D-LV383

242,000  169,400 
9Tranh đính đá Phật Tổ Như Lai LV382 kích thước lớn nhỏ 50x70 cmTranh đính đá Phật Tổ Như Lai D-LV382 50×70 cm

D-LV382

250,000  175,000 
10Tranh đính đá Bát Mã Truy Phong LV381 kích thước lớn nhỏ 150x75 cmTranh đính đá Bát Mã Truy Phong D-LV381 150×75 cm

D-LV381

720,000  504,000 
11Tranh đính đá Phúc Đẳng Hà Sa LV380 kích thước lớn nhỏ 107x75 cmTranh đính đá Phúc Đẳng Hà Sa D-LV380 107×75 cm

D-LV380

615,000  430,500 
12Tranh đính đá Mã Đáo Thành Công LV379 kích thước lớn nhỏ 150x75 cmTranh đính đá Mã Đáo Thành Công D-LV379 150×75 cm

D-LV379

710,000  497,000 
13Tranh đính đá Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật LV378 kích thước lớn nhỏ 50x80 cmTranh đính đá Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật D-LV378 50×80 cm

D-LV378

283,000  198,100 
14Tranh đính đá Bồng lai tiên cảnh LV377 kích thước lớn nhỏ 150x84 cmTranh đính đá Bồng lai tiên cảnh D-LV377 150×84 cm

D-LV377

846,000  592,200 
15Tranh đính đá Trúc Báo Bình An LV376 kích thước lớn nhỏ 186x110 cmTranh đính đá Trúc Báo Bình An D-LV376 186×110 cm

D-LV376

1,190,000  833,000 
16Tranh đính đá Trúc Báo Bình An LV375 kích thước lớn nhỏ 135x85 cmTranh đính đá Trúc Báo Bình An D-LV375 135×85 cm

D-LV375

736,000  515,200 
17Tranh đính đá Mã đáo thành công LV374 kích thước 120x60 cmTranh đính đá Mã Đáo Thành Công D-LV374 120×60 cm

D-LV374

460,000  322,000 
18Tranh đính đá Bữa tiệc Ly của Chúa LV373, kích thước 200x85 cmBữa tiệc Ly của Chúa 200×85

D-LV373

1,030,000  721,000 
19Tranh đính đá Thư pháp Phúc Lộc Thọ LV372, kích thước 105x35 cmThư pháp Phúc Lộc Thọ 105×35

D-LV372

216,000  151,200 
20Tranh đính đá Quan thế âm Bồ Tát LV371, kích thước 50x64 cmQuan thế âm Bồ Tát 50×64

D-LV371

230,000  161,000 
21Tranh đính đá Phong cảnh Trúc báo bình an LV370, kích thước 135x85 cmPhong cảnh Trúc báo bình an 135×85

D-LV370

615,000  430,500 
22Tranh đính đá Cha Mẹ LV369, kích thước 90x53 cmCha Mẹ 90×53

D-LV369

332,000  232,400 
23Tranh đính đá Tứ Quý Tùng cúc Trúc Mai LV368, kích thước 121x75 cmTứ Quý Tùng cúc Trúc Mai 121×75

D-LV368

578,000  404,600 
24Tranh đính đá hoa Thược Dược đón nắng mai LV367, kích thước 57x50 cmHoa Thược Dược đón nắng mai 57×50

D-LV367

260,000  182,000 
25Tranh đính đá Cá Rồng cửu ngư Gia Hòa Phú Quý LV366, kích thước 115x75 cmCá Rồng cửu ngư Gia Hòa Phú Quý 115×75

D-LV366

503,000  352,100 
26Tranh đính đá cửu ngư Bách Sự Đại Cát LV365, kích thước 75x55 cmCửu ngư Bách Sự Đại Cát 75×55

D-LV365

315,000  220,500 
27Tranh đính đá đồng hồ Kim Long Phụng Cát Tường LV364, kích thước 100x60 cmĐồng hồ Kim Long Phụng Cát Tường 100×60

D-LV364

418,000  292,600 
28Tranh đính đá Thiếu Nữ bên hoa Sen LV363, kích thước 50x75 cmThiếu Nữ bên hoa Sen 50×75

D-LV363

266,000  186,200 
29Tranh đính đá hoa Cúc Họa Mi LV362, kích thước 65x50 cmHoa Cúc Họa Mi 65×50

D-LV362

237,000  165,900 
30Tranh đính đá Chữ Tâm LV361, kích thước 75x50 cmChữ Tâm 75×50

D-LV361

266,000  186,200 
31Tranh đính đá Đồng hồ Lộc Phát LV360, kích thước 75x50 cmĐồng hồ Lộc Phát 75×50

D-LV360

266,000  186,200 
32Tranh đá Quan âm Bồ Tát LV359, kích thước 37x51 cmQuan âm Bồ Tát 37×51

D-LV359

155,000  108,500 
33Tranh đính đá chúc Phú Quý Bình an LV358, kích thước 117x58 cmChúc Phú Quý Bình an 117×58

D-LV358

426,000  298,200 
34Tranh gắn đá Quan Thế Âm Bồ Tát LV357, kích thước 70x46 cmQuan Thế Âm Bồ Tát 70×46

D-LV357

223,000  156,100 
35Tranh đính đá Quan Âm LV356, kích thước 75x46 cmQuan Âm 75×46

D-LV356

255,000  178,500 
36Tranh đính đá Đồng hồ Cha mẹ LV355, kích thước 80x50 cmĐồng hồ Cha mẹ 80×50

D-LV355

295,000  206,500 
37Tranh đính đá chữ Vợ Chồng LV354, kích thước 91x50 cmChữ Vợ Chồng 91×50

D-LV354

307,000  214,900 
38Tranh đính đá Quan thế âm Bồ Tát LV353, kích thước 55x71 cmQuan thế âm Bồ Tát 55×71

D-LV353

240,000  168,000 
39Tranh đính đá Phật bà Quan Âm LV352, kích thước 37x51 cmPhật bà Quan Âm 37×51

D-LV352

155,000  108,500 
40Tranh đính đá Gia đình LV351, kích thước 77x45 cmGia đình 77×45

D-LV351

228,000  159,600 
41Tranh đính đá Mã đáo thành công LV350, kích thước 107x50 cmMã đáo thành công 107×50

D-LV350

264,000  184,800 
42Tranh đính đá Mã đáo thành công LV349, kích thước 100x50 cmMã đáo thành công 100×50

D-LV349

323,000  226,100 
43Tranh đính đá chữ Gia Đình LV348, kích thước 90x50 cmChữ Gia Đình 90×50

D-LV348

295,000  206,500 
44Tranh đính đá Quan Âm Bồ Tát LV347, kích thước 50x65 cmQuan Âm Bồ Tát 50×65

D-LV347

184,000  128,800 
45Tranh đính đá Mã đáo thành công LV346, kích thước 110x50 cmMã đáo thành công 110×50

D-LV346

356,000  249,200 
46Tranh đính đá Thuận Buồm Xuôi Gió (đính kín) LV345, kích thước 194x90 cmThuận Buồm Xuôi Gió (đính kín) 194×90

D-LV345

1,310,000  917,000 
47Tranh đính đá Đồng hồ Hoa khai phú quý LV344, kích thước 65x45 cmĐồng hồ Hoa khai phú quý 65×45

D-LV344

210,000  147,000 
48Tranh đính đá Cây Tiền (Tấn tài tấn lộc) LV343, kích thước 90x49 cmCây Tiền (Tấn tài tấn lộc) 90×49

D-LV343

290,000  203,000 
49Quan thế âm Bồ Tát 40×52

D-LV342

178,000  124,600 
50Quan thế âm Bồ Tát 36×50

D-LV341

168,000  117,600 
51Tranh đính đá Tứ Quý Tùng cúc Trúc Mai LV340, kích thước 136x90 cmTứ Quý Tùng cúc Trúc Mai 136×90

D-LV340

722,000  505,400 
52Tranh đính đá Chúa Jesu chăn Cừu LV339, kích thước 130x75 cmChúa Jesu chăn Cừu 130×75

D-LV339

488,000  341,600 
53Tranh đính đá Bình hoa nghệ thuật LV338, kích thước 57x70 cmBình hoa nghệ thuật 57×70

D-LV338

283,000  198,100 
54Tranh đính đá Phật Di Lặc (Tiếu Khẩu thường khai) LV337, kích thước 183x77 cmPhật Di Lặc (Tiếu Khẩu thường khai) 183×77

D-LV337

878,000  614,600 
55Tranh đính đá Mã đáo thành công LV336, kích thước 120x60 cmMã đáo thành công 120×60

D-LV336

410,000  287,000 
56Tranh đính đá Mã đáo thành công LV335, kích thước 120x60 cmMã đáo thành công 120×60

D-LV335

410,000  287,000 
57Tranh đính đá Đồng hồ Cha mẹ LV334, kích thước 102x48 cmĐồng hồ Cha mẹ 102×48

D-LV334

350,000  245,000 
58Tranh đính đá Vợ chồng LV333, kích thước 112x52 cmVợ chồng 112×52

D-LV333

360,000  252,000 
59Tranh đính đá Đồng hồ Cha mẹ LV332, kích thước 99x55 cmĐồng hồ Cha mẹ 99×55

D-LV332

350,000  245,000 
60Tranh đính đá Thánh Mẫu ôm nhân gian LV331 Lavender 31x42Thánh Mẫu Maria ôm nhân gian 31×42

D-LV331

158,000  110,600 
61Tranh đính đá Thánh Mẫu ôm nhân gian LV330 Lavender 65x75Thánh Mẫu Maria ôm nhân gian 65×75

D-LV330

333,000  233,100 
62Tranh đính đá Thuận buồm xuôi gió LV329 Lavender 150x75Thuận Buồm Xuôi Gió 150×75

D-LV329

730,000  511,000 
63Tranh đính đá Mã đáo thành công LV328 Lavender 160x82Mã đáo thành công 160×82

D-LV328

950,000  665,000 
64Tranh đính đá Mã đáo thành công LV327 Lavender 110x58Mã đáo thành công 110×58

D-LV327

506,000  354,200 
65Tranh đính đá Cây Tiền Vàng Giàu Sang Phú Quý LV326 Lavender 118x50Cây Tiền Vàng Giàu Sang Phú Quý 118×50

D-LV326

379,000  265,300 
66Tranh đính đá Cha Mẹ LV325 Lavender 57x100Cha Mẹ 57×100

D-LV325

456,000  319,200 
67Tranh đính đá Thuận buồm xuôi gió LV324 Lavender 125x75Thuận Buồm Xuôi Gió 125×75

D-LV324

635,000  444,500 
68Tranh đính đá Như Lai Phật Tổ LV323 Lavender 110x75Như Lai Phật Tổ 110×75

D-LV323

592,000  414,400 
69Tranh đính đá Uyên Ương tương phùng LV322 Lavender 115x75Uyên Ương tương phùng 115×75

D-LV322

545,000  381,500 
70Tranh đính đá Đồng hồ Mã đáo thành công LV321 Lavender 115x75Đồng hồ Mã Đáo Thành Công 115×75

D-LV321

506,000  354,200 
71Tranh đính đá Sơn thủy hữu tình LV320 Lavender 130x75Sơn Thủy Hữu Tình 130×75

D-LV320

576,000  403,200 
72Tranh đính đá Lưu thủy sinh tài LV319 Lavender 150x75Lưu Thủy Sinh Tài 150×75

D-LV319

692,000  484,400 
73Tranh đính đá Phú quý cát tường LV318 Lavender 90x60Phú Quý Cát Tường 90×60

D-LV318

388,000  271,600 
74Tranh đính đá Lưu thủy sinh tài LV317 Lavender 160x84Lưu Thủy Sinh Tài 160×84

D-LV317

796,000  557,200 
75Tranh đính đá Tình yêu vĩnh cửu LV316 Lavender 60x90Tình yêu vĩnh cửu 60×90

D-LV316

433,000  303,100 
76Tranh đính đá Hạnh phúc bình yên LV315 Lavender 90x52Hạnh phúc bình yên 90×52

D-LV315

382,000  267,400 
77Tranh đính đá Bình hoa khoe sắc LV314 Lavender 148x50Bình hoa khoe sắc 148×50

D-LV314

460,000  322,000 
78Tranh đính đá Quê em mùa lúa chín LV313 Lavender 150x75Quê em mùa lúa chín 150×75

D-LV313

870,000  609,000 
79Tranh đính đá Nấc Thang Thiên Đường LV312 Lavender 97x50Nấc Thang Thiên Đường 97×50

D-LV312

430,000  301,000 
80Tranh đính đá Khu rừng bí ẩn LV311 Lavender 150x75Khu rừng bí ẩn 150×75

D-LV311

870,000  609,000 
81Tranh đính đá Thôn quê mùa Hạ LV310 Lavender 145x75Thôn quê mùa Hạ 145×75

D-LV310

872,000  610,400 
82Tranh đính đá Hoa hướng dương LV309 Lavender 148x70Hoa hướng dương 148×70

D-LV309

598,000  418,600 
83Tranh đính đá Ngọc Lan phú quý LV308 Lavender 45x45Ngọc Lan Phú Quý 45×45

D-LV308

200,000  140,000 
84Tranh đính đá Ngọc Lan phú quý LV307 Lavender 45x45Ngọc Lan Phú Quý 45×45

D-LV307

200,000  140,000 
85Tranh đính đá Ngọc Lan phú quý LV306 Lavender 45x45Ngọc Lan Phú Quý 45×45

D-LV306

200,000  140,000 
86Tranh đính đá Hạnh phúc viên mãn LV305 Lavender 130x75Hạnh phúc viên mãn 130×75

D-LV305

599,000  419,300 
87Tranh đính đá Lưu thủy sinh tài LV304 Lavender 150x75Lưu Thủy Sinh Tài 150×75

D-LV304

691,000  483,700 
88Tranh đính đá Uyên ương thưởng nhật LV303 Lavender 57x90Uyên ương thưởng nhật 57×90

D-LV303

426,000  298,200 
89Tranh đính đá Non nước hữu tình LV302 Lavender 150x75Non Nước Hữu Tình 150×75

D-LV302

821,000  574,700 
90Tranh đính đá Lưu thủy sinh tài LV301 Lavender 200x95Lưu Thủy Sinh Tài 200×95

D-LV301

1,235,000  864,500 
91Tranh đính đá Lưu thủy sinh tài LV300 Lavender 150x75Lưu Thủy Sinh Tài 150×75

D-LV300

762,000  533,400 
92Tranh đính đá Sum họp hạnh phúc LV299 Lavender 140x75Sum họp hạnh phúc 140×75

D-LV299

775,000  542,500 
93Tranh đính đá Hoa hồng vàng LV298 Lavender 50x60Hoa hồng vàng 50×60

D-LV298

276,000  193,200 
94Tranh đính đá Bồng lai tiên cảnh LV297 Lavender 160x84Bồng lai tiên cảnh 160×84

D-LV297

802,000  561,400 
95Tranh đính đá Chào đón bình minh LV296 Lavender 160x84Chào đón bình minh 160×84

D-LV296

898,000  628,600 
96Tranh đính đá Vũ khúc hoa và bình LV295 Lavender 148x70Vũ khúc hoa và bình 148×70

D-LV295

626,000  438,200 
97Tranh đính đá Phật tổ Như Lai LV294 Lavender 50x55Phật tổ Như Lai 50×55

D-LV294

216,000  151,200 
98Tranh đính đá Hoa ngọc lan tím LV293 Lavender 135x45Hoa ngọc lan tím 135×45

D-LV293

626,000  438,200 
99Tranh đính đá Hoa ngọc lan hồng LV292 Lavender 148x70Hoa ngọc lan hồng 148×70

D-LV292

626,000  438,200 
100Tranh đính đá Biến tấu sắc hoa LV291 Lavender 135x45Biến tấu sắc hoa 135×45

D-LV291

370,000  259,000 
101Tranh đính đá Tổ ấm hạnh phúc LV290 Lavender 146x75Tổ ấm hạnh phúc 146×75

D-LV290

818,000  572,600 
102Tranh đính đá Hoa bên cửa sổ LV289 Lavender 65x50Hoa bên cửa sổ 65×50

D-LV289

251,000  175,700 
103Tranh đính đá Sơn thủy hữu tình LV288 Lavender 117x62Sơn Thủy Hữu Tình 117×62

D-LV288

470,000  329,000 
104Tranh đính đá Mã đáo thành công LV286 Lavender 110x50Mã đáo thành công 110×50

D-LV286

372,000  260,400 
105Tranh đính đá Hoa Tulip vàng LV285 Lavender 60x60Hoa Tulip vàng 60×60

D-LV285

216,000  151,200 
106Tranh đính đá Hoa Tulip trắng LV284 Lavender 60x60Hoa Tulip trắng 60×60

D-LV284

216,000  151,200 
107Tranh đính đá Hoa Tulip hồng LV283 Lavender 60x60Hoa Tulip hồng 60×60

D-LV283

216,000  151,200 
108Tranh đính đá Mã đáo thành công LV282 Lavender 188x75Mã đáo thành công 188×75

D-LV282

750,000  525,000 
109Tranh đính đá Hoa khai phú quý LV281 Lavender 168x70`Hoa khai phú quý 168×70

D-LV281

701,000  490,700 
110Tranh đính đá Vợ chồng LV280 Lavender 110x50Vợ chồng 110×50

D-LV280

445,000  311,500 
111Tranh đính đá Chữ Hiếu LV278 Lavender 94x50Chữ Hiếu 94×50

D-LV278

370,000  259,000 
112Tranh đính đá Mã đáo thành công LV277 Lavender 153x75Mã đáo thành công 153×75

D-LV277

842,000  589,400 
113Tranh đính đá Cửu ngư quần hội LV276 Lavender 180x84Cửu ngư quần hội 180×84

D-LV276

1,050,000  735,000 
114Tranh đính đá Cửu ngư quần hội LV275 Lavender 130x62Cửu ngư quần hội 130×62

D-LV275

615,000  430,500 
115Tranh đính đá Lưu thủy sinh tài LV262 Lavender 140x75Lưu Thủy Sinh Tài 140×75

D-LV262

758,000  530,600 
116Tranh đính đá LV287 Tiểu ngư canh mục trẻ chăn trâu 70x50Tiểu ngư canh mục (trẻ chăn trâu) 70×50

D-LV287

288,000  201,600 
117Tranh đính đá LV279 Đồng hồ phú quý cát tường 90x58Đồng hồ phú quý cát tường 90×58

D-LV279

360,000  252,000 
118Tranh đính đá LV274 Cửu ngư quần hội 180x85Cửu ngư quần hội 180×85

D-LV274

930,000  651,000 
119Tranh đính đá LV273 Cửu ngư quần hội 130x63Cửu ngư quần hội 130×63

D-LV273

545,000  381,500 
120Tranh đính đá LV272 Cửu ngư quần hội 180x82Cửu ngư quần hội 180×82

D-LV272

878,000  614,600 
121Tranh đính đá LV271 Cửu ngư quần hội 130x60Cửu ngư quần hội 130×60

D-LV271

513,000  359,100 
122Tranh đính đá LV270 Cát tường như ý 165x75Cát tường như ý 165×75

D-LV270

872,000  610,400 
123Tranh đính đá LV269 Cát tường như ý 119x55Cát tường như ý 119×55
Tranh Cát tường Như ý có ý nghĩa mong muốn sự may mắn trong cuộc sống. Trong lĩnh vực phong thủy học, chim công tượng trưng cho sự phú quý giàu sang, mang lại may mắn cho gia chủ.

D-LV269

481,000  336,700 
124Tranh đính đá LV268 Cát tường như ý 160x75Cát tường như ý 160×75

D-LV268

900,000  630,000 
125Tranh đính đá LV267 Cát tường như ý 104x50Cát tường như ý 104×50

D-LV267

418,000  292,600 
126Tranh đính đá LV266 Hoa khai phú quý 110x55Hoa khai phú quý 110×55

D-LV266

468,000  327,600 
127Tranh đính đá LV265 Gia hòa vạn sự hưng 108x50Gia hòa vạn sự hưng 108×50

D-LV265

418,000  292,600 
128Tranh đính đá LV264 Thuận buồm xuôi gió 130x75Thuận buồm xuôi gió 130×75

D-LV264

606,000  424,200 
129Tranh đính đá LV263 Thiên nhiên giao hòa 140x75Thiên nhiên giao hòa 140×75

D-LV263

589,000  412,300 
130Tranh đính đá LV261 Lưu thủy sinh tài 146x75Lưu thủy sinh tài 146×75

D-LV261

683,000  478,100 
131Tranh đính đá LV260 Tùng nghênh khách 180x95Tùng nghênh khách 180×95

D-LV260

988,000  691,600 
132Tranh đính đá LV259 Tùng nghênh khách 140x75Tùng nghênh khách 140×75

D-LV259

658,000  460,600 
133Tranh đính đá LV258 Thiên nhiên giao hòa 143x75Thiên nhiên giao hòa 143×75

D-LV258

672,000  470,400 
134Tranh đính đá LV257 Gia hòa vạn sự hưng 110x55Gia hòa vạn sự hưng 110×55

D-LV257

398,000  278,600 
135Tranh đính đá LV256 Hoa khai phú quý 110x55Hoa khai phú quý 110×55

D-LV256

398,000  278,600 
136Tranh đính đá LV255 Mã đáo thành công 160x84Mã đáo thành công 160×84

D-LV255

892,000  624,400 
137tranh-dinh-da-lv254-ma-dao-thanh-cong-100x54-410Mã đáo thành công 100×54

D-LV254

410,000  287,000 
138Tranh đính đá LV253 Mã đáo thành công 160x80Mã đáo thành công 160×80

D-LV253

780,000  546,000 
139Tranh đính đá LV252 Mã đáo thành công 108x55Mã đáo thành công 108×55

D-LV252

400,000  280,000 
140Tranh đính đá LV251 Tài lộc lâm môn 112x55Tài lộc lâm môn 112×55

D-LV251

377,000  263,900 
141Tranh đính đá LV250 Thiếu nữ tắm dưới trăng 50x75Thiếu nữ tắm dưới trăng 50×75

D-LV250

288,000  201,600 
142Tranh đính đá LV249 Hoa khai phú quý 160x75Hoa khai phú quý 160×75

D-LV249

870,000  609,000 
143Tranh đính đá LV248 Hoa khai phú quý 110x50Hoa khai phú quý 110×50

D-LV248

435,000  304,500 
144Tranh đính đá LV247 Bình hoa khoe sắc 50x80Bình hoa khoe sắc 50×80

D-LV247

303,000  212,100 
145Tranh đính đá LV246 Hoa sen 50x90Hoa sen 50×90

D-LV246

335,000  234,500 
146Tranh đính đá LV245 Quê hương mùa lúa chín 108x75Quê hương mùa lúa chín 108×75

D-LV245

648,000  453,600 
147Tranh đính đá LV244 Tam thế phật 140x75Tam thế phật 140×75

D-LV244

622,000  435,400 
148Tranh đính đá LV243 Thiếu nữ ôm bình hoa 50x60Thiếu nữ ôm bình hoa 50×60

D-LV243

238,000  166,600 
149Tranh đính đá LV242 Gia đình hạnh phúc 200x98Gia đình hạnh phúc 200×98

D-LV242

1,400,000  980,000 
1501Tranh đính đá LV241 Gia đình hạnh phúc 150x75Gia đình hạnh phúc 150×75

D-LV241

838,000  586,600 
151Tranh đính đá LV240 Long phụng sum vầy 100x55Long phụng sum vầy 100×55

D-LV240

438,000  306,600 
152Tranh đính đá LV239 Làng quê yên bình 75x50Làng quê yên bình 75×50

D-LV239

298,000  208,600 
153Tranh đính đá LV238 Thiên nhiên kỳ vỹ 180x90Thiên nhiên kỳ vỹ 180×90

D-LV238

1,020,000  714,000 
154Tranh đính đá LV237 Thiên nhiên kỳ vỹ 150x75Thiên nhiên kỳ vỹ 150×75

D-LV237

766,000  536,200 
155Tranh đính đá LV236 Khí phách sơn hà 110x50Khí phách sơn hà 110×50

D-LV236

392,000  274,400 
156Tranh đính đá LV235 Hoa khai phú quý 111x50Hoa khai phú quý 111×50

D-LV235

400,000  280,000 
157Tranh đính đá LV234 Thiên nhiên giao hòa 132x75Thiên nhiên giao hòa 132×75

D-LV234

570,000  399,000 
158Tranh đính đá LV233 Phu thê viên mãn 110x50Phu thê viên mãn 110×50

D-LV233

420,000  294,000 
159Tranh đính đá LV232 Cây hạnh phúc 110x60Cây hạnh phúc 110×60

D-LV232

535,000  374,500 
160Tranh đính đá LV231 Vườn hạnh phúc 108x66Vườn hạnh phúc 108×66

D-LV231

465,000  325,500 
161Tranh đính đá LV230 Nét đẹp thiếu nữ bên hoa sen 50x72Nét đẹp thiếu nữ bên hoa sen 50×72

D-LV230

251,000  175,700 
162Tranh đính đá LV229 Giỏ hoa 67x50Giỏ hoa 67×50

D-LV229

258,000  180,600 
163Tranh đính đá LV228 Cây hạnh phúc 110x66Cây hạnh phúc 110×66

D-LV228

553,000  387,100 
164Tranh đính đá LV227 Rừng hoa anh đào 100x60Rừng hoa anh đào 100×60

D-LV227

370,000  259,000 
165Tranh đính đá LV226 Thiếu nữ tắm dưới trăng 50x64Thiếu nữ tắm dưới trăng 50×64

D-LV226

255,000  178,500 
166Tranh đính đá LV225 Bình hoa khoe sắc 50x60Bình hoa khoe sắc 50×60

D-LV225

251,000  175,700 
167Tranh đính đá LV224 Bình hoa nghệ thuật 146x50Bình hoa nghệ thuật 146×50

D-LV224

445,000  311,500 
168Tranh đính đá LV223 Bình hoa nghệ thuật 146x70Bình hoa nghệ thuật 146×70

D-LV223

539,000  377,300 
169Tranh đính đá LV222 Chữ Phúc 108x50Chữ Phúc 108×50

D-LV222

370,000  259,000 
170Tranh đính đá LV221 Hoa khai phú quý 150x70Hoa khai phú quý 150×70

D-LV221

785,000  549,500 
171Tranh đính đá LV220 Hoa khai phú quý 102x50Hoa khai phú quý 102×50

D-LV220

426,000  298,200 
172Tranh đính đá LV219 Đồng hồ Phú quý cát tường 50x90Đồng hồ Phú quý cát tường 50×90

D-LV219

336,000  235,200 
173Tranh đính đá LV218 Thanh xuân tươi đẹp 146x70Thanh xuân tươi đẹp 146×70

D-LV218

460,000  322,000 
174Tranh đính đá LV217 Thanh xuân tươi đẹp 145x69Thanh xuân tươi đẹp 145×69

D-LV217

476,000  333,200 
175Tranh đính đá LV216 Đồng hồ hoa hồng đỏ 75x45Đồng hồ hoa hồng đỏ 75×45

D-LV216

235,000  164,500 
176Tranh đính đá LV215 Gia đình thánh gia 50x64Gia đình thánh gia 50×64

D-LV215

242,000  169,400 
177Tranh đính đá LV214 Gia đình hạnh phúc 103x50Gia đình hạnh phúc 103×50

D-LV214

378,000  264,600 
178Tranh đính đá LV213 Đồng hồ Phú quý cát tường 50x90Đồng hồ Phú quý cát tường 50×90

D-LV213

346,000  242,200 
179Tranh đính đá LV212 Đồng hồ Uyên ương hạnh phúc 50x90Đồng hồ Uyên ương hạnh phúc 50×90

D-LV212

360,000  252,000 
180Tranh đính đá LV211 Cát tường như ý 90x60Cát tường như ý 90×60

D-LV211

365,000  255,500 
181Tranh đính đá LV210 Tình yêu vĩnh cửu 110x50Tình yêu vĩnh cửu 110×50

D-LV210

350,000  245,000 
182Tranh đính đá LV209 Tiếu khẩu trường khai Hòa khí sinh tài 90x55Tiếu khẩu trường khai Hòa khí sinh tài 90×55

D-LV209

368,000  257,600 
183Tranh đính đá LV208 Lưu thủy sinh tài 104x50Lưu thủy sinh tài 104×50

D-LV208

376,000  263,200 
184Tranh đính đá LV207 Bình hoa khoe sắc 50x68Bình hoa khoe sắc 50×68

D-LV207

296,000  207,200 
185Tranh đính đá LV206 Tây phương cực lạc thánh chúng A di đà phật 136x75Tây phương cực lạc thánh chúng A di đà phật 136×75

D-LV206

510,000  357,000 
186Tranh đính đá LV205 Mã đáo thành công 108x52Mã đáo thành công 108×52

D-LV205

421,000  294,700 
187Tranh đính đá LV204 Đồng hồ Uyên ương hạnh phúc 90x45Đồng hồ Uyên ương hạnh phúc 90×45

D-LV204

280,000  196,000 
188Tranh đính đá LV203 Vườn tình yêu 105x50Vườn tình yêu 105×50

D-LV203

418,000  292,600 
189Tranh đính đá LV202 Đồng hồ Vợ chồng 67x45Đồng hồ Vợ chồng 67×45

D-LV202

266,000  186,200 
190`Tranh đính đá LV201 Mã đáo thành công 112x50Mã đáo thành công 112×50

D-LV201

350,000  245,000 
191Tranh đính đá LV200 Lý ngư vọng nguyệt 98x89Lý ngư vọng nguyệt 98×89

D-LV200

460,000  322,000 
192Tranh đính đá LV199 Cây đa đầu làng 133x75Cây đa đầu làng 133×75

D-LV199

776,000  543,200 
193Tranh đính đá LV198 Thiên nhiên giao hòa 150x70Thiên nhiên giao hòa 150×70

D-LV198

717,000  501,900 
194Tranh đính đá LV197 Lưu thủy sinh tài 115x75Lưu thủy sinh tài 115×75

D-LV197

496,000  347,200 
195Tranh đính đá LV196 Gia đình hạnh phúc 90x50Gia đình hạnh phúc 90×50

D-LV196

369,000  258,300 
196Tranh đính đá LV195 Bình hoa khoe sắc 148x50Bình hoa khoe sắc 148×50

D-LV195

482,000  337,400 
197Tranh đính đá LV194 Bình hoa khoe sắc 148x50Bình hoa khoe sắc 148×50

D-LV194

370,000  259,000 
198Tranh đính đá LV193 Phúc đáo 102x50Phúc đáo 102×50

D-LV193

342,000  239,400 
199Tranh đính đá LV192 Uyên ương hạnh phúc 90x60Uyên ương hạnh phúc 90×60

D-LV192

355,000  248,500 
200Tranh đính đá LV191 Vợ chồng 75x50Vợ chồng 75×50

D-LV191

288,000  201,600 
201Tranh đính đá LV190 Đồng hồ Phú quý cát tường 68x45Đồng hồ Phú quý cát tường 68×45

D-LV190

239,000  167,300 
202Tranh đính đá LV189 Lưu thủy sinh tài 180x95Lưu thủy sinh tài 180×95

D-LV189

1,000,000  700,000 
203Tranh đính đá LV188 Lưu thủy sinh tài 150x80Lưu thủy sinh tài 150×80

D-LV188

738,000  516,600 
204Tranh đính đá LV187 Mã đáo thành công 100x50Mã đáo thành công 100×50

D-LV187

378,000  264,600 
205Tranh đính đá LV186 Mã đáo thành công kim sắc 100x54Mã đáo thành công kim sắc 100×54

D-LV186

280,000  196,000 
206Tranh đính đá LV185 Khu vườn hạnh phúc 100x60Khu vườn hạnh phúc 100×60

D-LV185

477,000  333,900 
207Tranh đính đá LV184 Mã đáo thành công 130x64Mã đáo thành công 130×64

D-LV184

536,000  375,200 
208Tranh đính đá LV183 Cửu ngư quần hội 128x66Cửu ngư quần hội 128×66

D-LV183

408,000  285,600 
209Tranh đính đá LV182 Vợ chồng 100x50Vợ chồng 100×50

D-LV182

365,000  255,500 
210Tranh đính đá LV181 Lưỡng hổ tương phùng 79x59Lưỡng hổ tương phùng 79×59

D-LV181

310,000  217,000 
211Tranh đính đá LV180 Phú quý bình an 106x50Phú quý bình an 106×50

D-LV180

410,000  287,000 
212Tranh đính đá LV179 Tiếu khẩu thường khai 105x57Tiếu khẩu thường khai 105×57

D-LV179

339,000  237,300 
213Tranh đính đá LV178 Tiếu khẩu trường khai 100x46Tiếu khẩu trường khai 100×46

D-LV178

372,000  260,400 
214Tranh đính đá LV177 Tam tinh báo hỉ Phúc lộc thọ 58x73Tam tinh báo hỉ Phúc lộc thọ 58×73

D-LV177

338,000  236,600 
215Tranh đính đá LV176 Gia đình 87x45Tranh đính đá LV176 Gia đình 87x45Gia đình 87×45

D-LV176

255,000  178,500 
216Tranh đính đá LV175 Chữ Nhẫn 75x55Chữ Nhẫn 75×55

D-LV175

275,000  192,500 
217Tranh đính đá LV174 Cửu ngư quần hội 99x50Cửu ngư quần hội 99×50

D-LV174

356,000  249,200 
218Tranh đính đá LV173 Cửu ngư quần hội 99x50Cửu ngư quần hội 99×50

D-LV173

355,000  248,500 
219Tranh đính đá LV172 Mã đáo thành công 106x55Mã đáo thành công 106×55

D-LV172

351,000  245,700 
220Tranh đính đá LV171 Cha mẹ 53x83Cha mẹ 53×83

D-LV171

296,000  207,200 
221Tranh đính đá LV170 Phú quý cát tường 104x50Phú quý cát tường 104×50

D-LV170

350,000  245,000 
222Tranh đính đá LV169 Đồng hồ chúa Giê su 79x45Đồng hồ chúa Giê su 79×45

D-LV169

282,000 
223Tranh đính đá LV168 Vợ chồng 100x50Vợ chồng 100×50

D-LV168

329,000  230,300 
224Tranh đính đá LV167 Đồng hồ Vợ chồng 78x40Đồng hồ Vợ chồng 78×40

D-LV167

248,000  173,600 
225Tranh đính đá LV166 Cha mẹ 105x50Cha mẹ 105×50

D-LV166

350,000  245,000 
226Tranh đính đá LV165 Đồng hồ Hoa khai phú quý 66x45Đồng hồ Hoa khai phú quý 66×45

D-LV165

218,000  152,600 
227Tranh đính đá LV164 Đồng hồ Vợ chồng 72x45Đồng hồ Vợ chồng 72×45

D-LV164

229,000  160,300 
228Tranh đính đá LV163 Đồng hồ Phú quý mãn đường 88x46Đồng hồ Phú quý mãn đường 88×46

D-LV163

306,000  214,200 
229Tranh đính đá LV162 Đồng hồ Vợ chồng 77x45Đồng hồ Vợ chồng 77×45

D-LV162

248,000  173,600 
230Tranh đính đá LV161 Đồng hồ Phu thê viên mãn 106x45Đồng hồ Phu thê viên mãn 106×45

D-LV161

346,000  242,200 
231Tranh đính đá LV160 Cha mẹ 100x50Cha mẹ 100×50

D-LV160

360,000  252,000 
232Tranh đính đá LV159 Đồng hồ Vợ chồng 48x65Đồng hồ Vợ chồng 48×65

D-LV159

222,000  155,400 
233Tranh đính đá LV158 Cha mẹ 99x50Cha mẹ 99×50

D-LV158

372,000  260,400 
234Tranh đính đá LV157 Đồng hồ Cha mẹ 68x53Đồng hồ Cha mẹ 68×53

D-LV157

278,000  194,600 
235Tranh đính đá LV156 Phú quý cát tường 102x50Phú quý cát tường 102×50

D-LV156

350,000  245,000 
236Tranh đính đá LV155 Đồng hồ Vợ chồng 74x41Đồng hồ Vợ chồng 74×41

D-LV155

235,000  164,500 
237Tranh đính đá LV154 Gia hòa vạn sự hưng 96x46Gia hòa vạn sự hưng 96×46

D-LV154

311,000  217,700 
238Tranh đính đá LV153 Phú quý bình an 160x77Phú quý bình an 160×77

D-LV153

811,000  567,700 
239Tranh đính đá LV152 Phú quý bình an 120x59Phú quý bình an 120×59

D-LV152

520,000  364,000 
240Tranh đính đá LV151 Chữ lộc 53x71Chữ lộc 53×71

D-LV151

258,000  180,600 
241Tranh đính đá LV150 Tương phong trùng nguyệt 95x52Tương phong trùng nguyệt 95×52

D-LV150

345,000  241,500 
242Tranh đính đá LV149 Vợ chồng 85x52Vợ chồng 85×52

D-LV149

278,000  194,600 
243Tranh đính đá LV148 Thiên nhiên giao hòa 97x50Thiên nhiên giao hòa 97×50

D-LV148

318,000  222,600 
244Tranh đính đá LV147 Bình hoa 150x50Bình hoa 150×50

D-LV147

341,000  238,700 
245Tranh đính đá LV146 Lưu thủy sinh tài 150x70Lưu thủy sinh tài 150×70

D-LV146

651,000  455,700 
246Tranh đính đá LV145 Lưu thủy sinh tài 150x80Lưu thủy sinh tài 150×80

D-LV145

728,000  509,600 
247Tranh đính đá LV144 Đồng hồ Vợ chồng 73x49Đồng hồ Vợ chồng 73×49

D-LV144

238,000  166,600 
248Tranh đính đá LV143 Vợ chồng 89x50Vợ chồng 89×50

D-LV143

285,000  199,500 
249Tranh đính đá LV142 Cha mẹ 85x46Cha mẹ 85×46

D-LV142

238,000  166,600 
250Tranh đính đá LV141 Chúc mừng năm mới 86x46Chúc mừng năm mới 86×46

D-LV141

298,000  208,600 
251Tranh đính đá LV140 Đức mẹ Maria bồng con 46x61Đức mẹ Maria bồng con 46×61

D-LV140

218,000  152,600 
252Tranh đính đá LV139 Đồng hồ Long phụng sum vầy 94x45Đồng hồ Long phụng sum vầy 94×45

D-LV139

288,000  201,600 
253Tranh đính đá LV138 Vợ chồng 106x50Vợ chồng 106×50

D-LV138

358,000  250,600 
254Tranh đính đá LV137 Phú quý bình an 113x55Phú quý bình an 113×55

D-LV137

370,000  259,000 
255Tranh đính đá LV135 Giàu sang phú quý cây tiền 118x50Giàu sang phú quý cây tiền 118×50

D-LV135

328,000  229,600 
256Tranh đính đá LV134 Cha mẹ 109x50Cha mẹ 109×50

D-LV134

358,000  250,600 
257Tranh đính đá LV133 Mã đáo thành công 109x60Mã đáo thành công 109×60

D-LV133

308,000  215,600 
258Tranh đính đá LV132 Thiên nhiên giao hòa 150x73Thiên nhiên giao hòa 150×73

D-LV132

677,000  473,900 
259Tranh đính đá LV131 Thiên nhiên giao hòa 100x50Thiên nhiên giao hòa 100×50

D-LV131

356,000  249,200 
260Tranh đính đá LV130 Phong cảnh yên bình 79x48Phong cảnh yên bình 79×48

D-LV130

263,000  184,100 
261Tranh đính đá LV129 Gia đình hạnh phúc 79x50Gia đình hạnh phúc 79×50

D-LV129

299,000  209,300 
262Tranh đính đá LV128 Vợ chồng 71x44Vợ chồng 71×44

D-LV128

266,000  186,200 
263Tranh đính đá LV127 Cửu ngư quần hội 149x71Cửu ngư quần hội 149×71

D-LV127

595,000  416,500 
264Tranh đính đá LV126 Gia hòa vạn sự hưng 105x50Gia hòa vạn sự hưng 105×50

D-LV126

308,000  215,600 
265Tranh đính đá LV125 Cây cầu tình yêu 115x75Cây cầu tình yêu 115×75

D-LV125

605,000  423,500 
266Tranh đính đá LV124 Cha mẹ 90x45Cha mẹ 90×45

D-LV124