Hiển thị tất cả 3 kết quả

Tranh thêu Lavender

[T-LV3519] Tranh thêu chữ thập Đức Phật Ngồi Gốc Bồ Đề khổ nhỏ (67×48 cm)

Mã sản phẩm: T-LV3519
Giá: 139,000 
Kích thước: 67x48 cm

Tranh thêu Lavender

[T-LV3494] Tranh thêu chữ thập Đức Phật Ngồi gốc Bồ Đề khổ nhỏ (50×70 cm)

Mã sản phẩm: T-LV3494
Giá: 139,000 
Kích thước: 50x70 cm

Tranh thêu Lavender

[T-LV3493] Tranh thêu chữ thập Đức Phật Ngồi gốc Bồ Đề khổ nhỏ (40×50 cm)

Mã sản phẩm: T-LV3493
Giá: 99,000 
Kích thước: 40x50 cm